Month: November 2013

  • ኢታርእየነ ሙስናሃ ለኢየሩሳሌም!

    ኢታርእየነ ሙስናሃ ለኢየሩሳሌም! Monday, 18 November 2013 00:00 እዝራ ጸሓፊ ንነቢይ ኤርምያስ፡ ኣበሜሌክን ባሮክን ዝበሃሉ ተመሃሮ ነበርዎ። እዞም ክልተ መስተውዓልቲ ተመሃሮ፡ ነቢይ ኤርምያስ ብዛዕባ ምርኮ ኢየሩሳሌም ክዛረብ እናኽሰምዑዎ ከለዉ፡ ‘’ኦ […]