ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ

Published October 11, 2017 by Adiam Fishaye in Sermon

    ናይ ሕልና ዳኛና ንስምዓዮ ሕልናና ናይ ሂወትና ተቖጻጻሪ እዩ፡ ሕልናና ናይ ውሽጢ ዳኛ እዩ ጽቡቕ ክንገብር ከለና ይንእደና ጌጋ እንተገበርና ይኹንነና ፡ ኣንጻር ሕልናና ሓጢኣት እንተገበርና ድማ ነቲ ውሽጣዊ መንነትና ዓቢ ዕንወት ንገብር ከምዘለና ንፍለጥ፥ (ሮሜ2:14-15)